copy protect

vineri, 16 august 2013

secretar general de redacție*

În primele două numere ale revistei noastre (nr. 1, an I, decembrie 2012 şi nr. 1, an II, martie 2013) pe lângă aprecieri, în general, încurajatoare ale cititorilor, ni s-au semnalat ca necesare câteva ameliorări în privinţa tehnoredactării de care vom ţine cont în viitor.
Foarte interesantă ni s-a părut sugestia d-lui prof. N.U., din Siret, redactor-şef al revistei „Moldova literară”, care a apărut la Mihăileni între 1937-1945: pentru menţinerea constantă în zona de interes a publicului, direcţia/directoratul se acordă pe o perioadă limitată (1-2 ani) pe baza unui concurs de proiecte, participarea nefiind condiţionată decât de calitatea proiectului propus.
Redacţia revistei îl îmbrăţişează pe dl. profesor şi-i transmite mulţumiri confraterne.
Începând cu 1 septembrie a.c., aşteptăm proiecte pentru 2014; va fi luat în discuţie proiectul care cuprinde sumarul a cel puţin patru numere.
Numele concurentului şi C.V-ul său vor fi expediate, separat, într-un plic, cu parolă, data poştei 1 noiembrie, când se va comunica rezultatul concursului.
Aşteptăm, în continuare, păreri şi sugestii pentru menţinerea revistei în rândul publicaţiilor preferate de cititori.

*

Ne încurajează în demersul nostru sprijinul pe care îl primim, pe lângă subvenţia acordată de Consiliul Municipal Târgovişte.
Acest număr este sponsorizat de av. Maria Luiza Popescu, ing. Theodor Adam, ing. Mircea Măgureanu-Vulcana.
Tirajul limitat nu ne îngăduie difuzarea decât pentru bibliotecile județene, universitare, academice. Revista poate fi citită pe internet.
Pentru comenzi colecționarii au la dispoziție telefonul 0245.230.818, a doua sâmbătă după apariție, între orele 18-20.
Pentru numărul 4, decembrie 2013, se primesc colaborări până pe data de 15 octombrie a.c. pe adresa 5atena.sg@gmail.com.
Reamintim colaboratorilor noștri că nu ne îngăduim intervenții în textele primite; responsabilitatea redactării cu respectarea normelor gramaticale revine integral autorilor.
 Redacția își exprimă anticipat mulțumirile cuvenite.

                                                                                       
        secretar general de redacţie
                                                                                                       

Un comentariu: