copy protect

vineri, 16 august 2013

LUMEA CUVINTELOR - Ion POPESCU-SIRETEANUCuvântul  ROUĂ

Ion POPESCU-SIRETEANU *


Din lat. ros, roris, am moştenit cuvântul rouă, care denumeşte, după Dicţionarul Limbii Române (DLR) „picături de apă care se formează în timpul nopţilor senine de primăvară, de vară şi de toamnă prin condensarea vaporilor din atmosferă  şi care se depun pe plante, pe pământ şi pe obiectele aflate în aer liber”.  Preluăm din DLR o seamă de contexte ilustrative:  Porneşte desculţă prin rouă şi culege o poală de somnoroasă (Creangă); Era boboc de trandafir… scăldat în roua dimineţii (idem); Culeseră la floricele, se udară de rouă, priviră fluturii cum săltau (Ispirescu); Brobonit de rouă, pământul doarme încă (Vlahuţă); Roua picură pe flori (Iosif); Nu sufereau de sete, că beau dimineaţa picături de rouă de pe firele de iarbă (Brătescu-Voineşti); Sălciile picurau rouă rece (Sadoveanu); Îs născut s-aprind ca rouă-n ierburi vii lacrimi şi cascade vii de râs (Labiş); Rouă de pe flori, Culeasă la cântători (Alecsandri); Dimineaţa-i roua rece (Doine); Pe potecă necălcată, De rouă nescuturată (Folclor din  Moldova).

Despre cineva care face lucrurile pe dos, se spune Pe brumă desculţ şi pe rouă încălţat (Zanne).

Cuvântul rouă se foloseşte ca termen de comparaţie pentru a sugera ceva trecător: Se şterseră ca roua subţire de pe flori (Mureşan); Că-i trăi o zi sau două Şi te-i topi ca o rouă (Jarník-Bârseanu).

Rouă dulce este nectarul florilor, iar rouă îngheţată este promoroaca. Locuţiunea adverbială pe rouă (nescuturată) are sensul „de dimineaţă, înainte de a se ridica roua”.

Rouă are şi sensul „ploaie măruntă şi de scurtă durată”.

În botanica populară, roua cerului este numele unei plante mici, erbacee, insectivoră, cu flori mici, albe, şi cu frunze lunguieţe acoperite cu peri secretori. Un alt nume al acestei plante este     roua-soarelui.

Cuvântul rouă are o familie bogată pe care o prezentăm parţial. Vb. a rourá are sensurile „ a cădea rouă”, „ a se acoperi  cu rouă; a se umezi”; „ a stropi cu picături (ca) de rouă; a umezi, a uda”, „ a înviora”; „ a cădea ploaie măruntă şi de scurtă durată; a burniţa”; „a picura, a curge”.

Adj. rourát înseamnă „acoperit, stropit cu rouă, plin de rouă”.

Rourică este o plantă erbacee din familia gramineelor, numită şi iarbă-dulce, rochia-cerului, dar înseamnă şi „ploaie măruntă; burniţă”.

Adj. rouros, -oasă înseamnă „rourat” şi (despre apă) limpede ca roua”.

Rouşoară este diminutiv al lui rouă, ca şi rouţă.

În DLR, Domn de rouă are sensul „om cu pretenţii”.

În mitologia populară, însă, se spune că „Domnul de Rouă a fost un domn aşa de delicat, încât când a răsărit soarele dimineţii s-a topit ca ceara”; „el mergea numai noaptea şi odată, apucându-l ziua, s-a topit”; „cât era rouă noaptea şi până răsărea soarele, el umbla pe afară, iară când se lua roua, se ascundea în casă”.  Uneori este numit şi Traian: „Drumul lui Traian, zis de bătrâni al Domnului de Rouă”.

„Domnul de Rouă ar fi avut şederea în Muntele Carpaţi, iar doamna şedea la Celei. Noaptea venea de la munte la doamnă la Celei şi, după cântarea cocoşilor, pleca de la Celei cu căruţa cu cai şi până la răsăritul soarelui ajungea la munte. Într-o noapte, o babă a oprit cocoşii de-a mai cânta şi l-a apucat ziua la Celei. La răsăritul soarelui, plecând, l-a ajuns soarele şi s-a topit la jumătatea drumului”. Se spune că Domnul de Rouă „domnea odinioară în Ţara Românească şi avea scaunul la Caracal”, că „avea o amantă la Râmnicu Vâlcea” şi că a făcut un drum de piatră de-a lungul Oltului între cele două oraşe. Oamenii l-au păcălit ascunzând cocoşii, să nu audă când e dimineaţă şi aşa l-a prins soarele şi s-a topit. Sunt şi alte credinţe despre Domnul de Rouă (Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Bucureşti, Ed. Minerva, 1976, pp. 112-115).

În dialectul aromân găsim rauă, roauă: lăcrinile ca roaua = lacrimile ca roua, şi aroauă: aroauă minută şi-deade = o rouă subţire se lasă; pri-aroauă şi-ni mi-adună = pe rouă să mă culeagă. Cuvântul este moştenit din lat. ros, rorem (Tache Papahagi, Dicţionarul dialectului aromân, 1974). La meglenoromâni avem rauă: Ca raua antru soari = ca roua dinaintea soarelui (Theodor Capidan, Meglenoromânii, vol. III,1935).

Rouă este un cuvânt fundamental în limba română.* CV

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu