copy protect

vineri, 16 august 2013

CICĂ NIȘTE CRONICARI - Ștefan Ion GHILIMESCU
Ştefan Ion GHILIMESCU*
Septuagenarul şi literatura contra literatură

                
Se ştie bine, de mult, că nimeni nu urăşte mai atavic şi mai deplin literatura ca inşii loviţi de distanasie, iubitorii dezmărginiţi, dependenţii, sacerdoţii şi drogaţii literei, umbre adesea de creaturi famelice sau, la antipozi, grobieni revărsaţi de învăţătorie… Nimic din ce e sfânt, pervers şi subtil naturii unei meserii adesea pe drept dispreţuită de omul comun şi babuvist ratificată de critică nu pare să fie străin acestor mari „lucizi”, excedaţi incredibil deopotrivă de perfecţiunea amorului artei, sentimentalisme lichide şi regresii în coagulatul virtual al logosului netrăit. Când le sună ceasul interior, cine ştie după ce socoteli ori logică endogenă! cu o hărnicie neîntrecută, toţi dezabuzaţii lecturilor de plăcere şi ai însemnărilor jurnaliere mai mult sau mai puţin tăinuite, toţi neînţeleşii imutabili, toţi vicioşii proslăvniciei proprii, înotând dintr-o dată abraş împotriva timpului, ori iubindu-l mai abitir în ficţiuni extranee – de voie de nevoie, realişti până la saţietate, absurd şi poltronerie (adevărata viaţă trăită e doar cea antrenată în actul scrisului, le sună în urechi adagio-ul proustian) – nu ezită, tardiv, chiar dacă împotriva încă unei acute conştiinţe a futilităţii actului provocator, să devoaleze imaginea crudă ori insolită a unui atelier creator grotesc, uneori scandalos şi spectaculos, de ce să n-o recunoaştem?, în hotărnicia pereţilor lui de sticlă mată! Nimic mai atracţios, credeţi-mă, decât laboratorul unui scriitor „întârziat” care iubeşte cu sfială, disperare şi ură literatura. Să decizi să-ţi mortifici pulsiunile sau pur şi simplu să mori din dragoste pentru adevărul cuvântului scris e nebunia supremă, probabil, de care sunt în stare doar cei care au înţeles că arta are o misiune fiinţială. Experienţele limită ale scriitorului amânat sau încă neomologat, materia portantă a avatarurilor izbânzilor şi eşecurilor sale, a rătăcirilor şi regăsirii identităţii va să fie ratificate şi pot fi discutate în sfera literarului dacă, fie şi într-un orizont strict experimental ori, cu atât mai mult, posibil de transferat unei operaţii de valorizare şi canonizare, întrevedem un sâmbure ontologic, aşadar. Nu scrie nimeni literatură fără speranţa secretă a salvării. Nu există literatură în afara urgenţei mărturisirii unui adevăr, fie el şi de mărimea unui fir de nisip. Pentru cine e atent, şi nu o dată s-a dovedit că fenomenul merită efortul, amânaţii, întârziaţii ori nou-veniţii tardivi ai vieţii literare, cum vrem să le spunem, oferă un spectacol al devenirii fiinţei de un intens dramatism, adesea, plin de uluitoare şi incredibile surprize… Nu o dată tardivii din literatură sunt apostaţi convertiţi, eclectici superiori şi levantini în uitarea de sine. Nu puţini sunt apologeţi ai iubirii, după ce au jucat incredibile roluri de Don Juani ai frigidităţii existenţiale. Mulţi sunt nişte mari timizi, pur şi simplu, heliotropi într-un univers de perfide glaciaţiuni… Nimeni nu vine în literatură sau nu ar trebui să vină, în orice caz, dacă nu are ceva de spus. Nu e exclus ca ultimii şi cu mare greutate veniţi, potrivit sau nu preceptului biblic, deşi timpul, cu o altă vorbă celebră, e irecuperabil, să devină şi în literatură cei dintâi! Şi unul singur, dacă s-ar întâmpla şi ar fi să fie, nu ar fi puţin…

Toţi „debutanţii” întârziaţi, dacă luăm bine seama, sunt, dincolo de valoarea intrinsecă a bagajului letrist, vanitoşi, irascibili şi inclasabili, cu excepţia de altă speţă, fireşte, a grafomanilor nelipsiţi ai fiecărui grup de emitenţi, perfect clasabili… Viaţa literaturii (cum i-am putea spune altfel?) e plină de „cazuri” aşa-zis aparte. De altminteri, în această spinoasă chestiune, sunt voci critice care consideră că viaţa literaturii se nutreşte şi, până la un punct, se contopeşte cu ele. Pentru francezi toată literatura este un caz; englezii, to write aut, consideră deschis că literatura nici nu ar fi de conceput în afara cazurilor de peculiarity ori singularity care rup scriitorii de ceea ce ei numesc herd (serie, turmă) şi-i aşează pe diferite trepte ale scării ierarhice.
Consideraţiile de mai sus îmi sunt dictate de toate aparenţele şi atuurile unui asemenea caz: o persoană retrasă, friabilă și dubitativă, calificat lingvist degustător de esențe, calin disimulator în viaţă şi în literatură al iubirii, creatorul, de frica morţii, la senectute, a unui, să‑i zic aşa, antoverb literar pe care nu voi înceta să‑l desluşesc ca pe un exorcism (pe coperta Vârstei erotice, N.B.! Sardonys cu Ofrandă lui Priap).

În cele ce urmează voi discuta, aşadar, măsura în care este un „caz” nu debutul unui romancier român de 70 de ani, ci scriitura unui autor care din 2005 şi până în 2008 a scris, rescris şi pus pe piaţa naţională de carte nu mai puţin de patru romane masive: În dos, 2005; Second Erotic, 2006, Demierotica, 2007, Vârsta erotică, 2008. Ultimul, pentru a fi exacţi, este varianta în ediţie bibliofilă, cu două variante editoriale în acelaşi an (la Casa de Editură TREI/Vulcartana, prima, şi la Editura Bibliotheca, a doua), în versiune integrală, restructurată şi adăugită, a debutului cu În Dos,  Editura Muntenia! Ca unul căruia Eus Platcu i-a făcut cinstea de a-i trimite toate aceste cărţi, ba chiar şi de a-i rezerva, pentru neînsemnatul merit de a le parcurge, o dedicaţie cu cerneală tipografică pe exemplarul bibliofil al ediţiei de lux girată de Editura TREI, pot să afirm, perfect acoperit, că În Dos/Vârsta Erotică este cartea care a gestat globular metaficţiunea întregului triptic. Într-o măsură, dacă simplificăm lucrurile, devine perfect posibilă alegaţia potrivit căreia dominanta corporalist-sexistă a experienţei prozastice din Second Erotic şi Demierotica să se fi născut din dorinţa sadomasochistă a emitentului, căruia nescăpându-i, la apariţia În Dos-ului, plăcerea basică a publicului escapist şi trendy de a devora tocmai această latură a conglomeratului textual, se va fi străduit să livreze aceste adhocraţii exact materia secundă după care va fi băgat de seamă că nu se mai satură să alerge. Citez, aproape la întâmplare, de pe ambele feţe ale invertazei literare din „Demirotica”. „Tot neamul omenesc, toţi din familiile noastre onorabile nu se gândesc – fiecare în felul său – decât la unul şi acelaşi lucru: Cum s-a regulez pe aia, cum să se fută cu acela. Nişte animale cretinizate pe calapodul vieţii banale, zilnice. Pierdem cel mai mult timp cu ţocăitul de pupături mecanice şi despicatul firului în pai’şpe, cu exhibarea ţâţelor, a curului, focare, în minunea dintre două suflete care palpită în acelaşi rit ca două aripi de fluture. (…)/ Indiferent  cât de jos ar fi coborât în exprimare ştiam că nu e decât zgura datorată arderilor pe care le suferea zilnic în vălmăşagul incendiar al vieţii, ce nu putea ordona, domina, cum ar fi vrut ea. Partidele noastre de sex erau mai mult jocuri poetice. Perii cârlionţaţi, încâlciţi, îmi gâdilă nările şi buzele când ajung pe muntele lui Venus, la poalele căruia se revarsă o vegetaţie de păr roşcat în valuri mici, până la văile răcoroase ale coapselor, cu săruturi ţuguiate deschid cele două batante ale intrării şi sorb setos umezeala clitorisului în care descopăr un minuscul cercel cu gust de fragi. Jocul ne captivează cu fiorii lui de vene scurtcircuitate. Hermina leagănă fundul în dreapta şi în stânga, îngână o melodie pe care nu o recunosc, apoi îmi încolăceşte gâtul cu picioarele şi-mi strânge capul în menghina inghinală”.

Vârsta erotică (titlu absolut neinspirat!) este un roman ambiţios („un obiect produs deliberat, demonstrativ”, cum scrie autorul lui), alcătuit din scrisorile expediate şi neexpediate, la Paris, ale lui Uţu (tăt-uţu, doctorul Ion Lupu) fiicei sale Inuţa (Diana); din două lacune misive ale acesteia către părintele său, evident tuşat de succesele artistice ale fiicei; din Jurnalul fără perdea al lui Lulu Dăuş (materie care alimentează scalar până la refuz, nu fără un difuz timbru Henry Miller-ian Secondul… şi Demierotica) precum şi notaţiile marginale ale doctorului cu privire la caracterul fictiv al „poveştilor” pe care le cuprinde documentul încredinţat sie spre lectură; din trei note de subsol; din două finaluri tranzitiv-intranzitive în care naratorul (într-una din respectivele note de subsol, E.P.) invită cititorul să facă un exerciţiu de imaginaţie, şi să verifice „dacă este pe aceeaşi lungime de undă cu autorul” şi un cuvânt al autorului În chip de postfaţă. Păstrând proporţiile, tehnica organizării puzzle-lui pare indusă din Patul lui Procust, cu deosebirea că toate mărcile autenticităţii pe care miza acolo Camil Petrescu sunt aruncate în aer în Vârsta erotică, delabrate şi întoarse cu un cinism aş zice sardonic pe dos. Pervertitul tuturor paperaseriilor, Eus Platcu este evident că nu poate scăpa de neplăcutul sentiment (post)modern al artificialităţii, autenticităţii literare… Iubitor de autoficţiuni şi convenţii livreşti, Eus Platcu urăşte convenţia şi scrie literatură împotriva literaturii tocmai pentru că ştie prea bine care sunt limitele şi uneia şi alteia.

Romanul despre care vorbesc, cusut şi descusut tehnic cu cerbicie, dincolo de miza cinică evidentă, în oglindă, a deconstrucţiei efectului de autenticitate/rescriere/relectură şi punerii în abis, pe de altă parte, a aşa-ziselor produse culturale ale industriei de free time – cum cele supralicitând sexul, de pildă – prinde o anume consistenţă şi se susţine în jurul unui personaj destinal care trăieşte, se formează şi munceşte în „epoca Ceauşescu” şi neocomunismul de ultimă oră, un antierou dramatic care îşi ratează infernal în Kakania comunistă viaţa personală şi profesională. Dacă admitem, şi sunt suficiente elemente de factologie diegetică să procedăm astfel, că Ion Lupu împrumută multe date din biografia autorului (cernăuţean coborât cu familia în vremi de bejenie în Regat) vom observa că locurile copilăriei dimpreună cu zeităţile casei (bunicul şi bunica) se constituie în roman într-un univers mitic şi fantastic, amintind, în egală măsură, de poezia descrierilor sadoviene dar şi de fantasmele care populează naraţiile voiculesciene. Mai mult decât un efect de lectură şi memorie culturală, zona aceasta a romanului coboară naraţiunea într-un inconştient colectiv al cărei mediator implicat este autorul însuşi şi mai puţin „naratorul” de serviciu care undeva, de altminteri, mărturiseşte că trăieşte acuta senzaţie că a inventat o copilărie trăită nu direct, ci imaginar. Oricum, vinderea casei din Bahnea copilăriei inventate ori reale echivalează cu pierderea simbolică a sufletului şi, la închiderea socotelilor de productivitate narativă a constructului, conduce la infarctul personajului în unul dintre cele două finaluri ale romanului.

Bubulache (numele derizoriu al viitorului doctor savant în medicina naturistă Ion Lupu), este reprezentantul exponenţial al intelectualului pur condamnat de regimul comunist să trăiască în provoncie – locul unei pâcle permanente de smog sui-generis în care „bârfa insidioasă, insinuată şi mirosurile pestilenţiale infestau nu numai aerul, ci şi sufletele”. Dedicat în exclusivitate cu pasiune muncii de cercetare, exponentul acesta fără resurse de minim curaj în planul acţiunii sociale se însoară cu nimfomana insaţiabilă a târgului cu care, deşi ea nu ezită să-l ademenească în patul conjugal aproape toţi prietenii, continuă toată viaţa, chiar şi după divorţ, să se poarte cavalereşte. Evoluând în mijlocul privaţiunilor, prejudecăţilor şi suficienţei mediului intelectual comunist populat cu tot felul de mitici, resursele doctorului Lupu nu-i permit să ia în sprijin pentru a lupta şi a se salva din această lume grobiană decât firimituri din fabuloasele amintiri imaginabile ale copilăriei, un mordant sentiment al înţelegerii cursului secret al evenimentelor, care acutizează şi mai mult o figură a vidului interior şi, în sfârşit, din ce în ce mai evanescenta iubire născută şi ratată cu mulţi ani în urmă pentru Ingrid.
Atât în comunismul multilateral dezvoltat cât şi în neocomunismul de tranziţie, pentru medicul de medicină naturistă Ion Lupu nu există leac şi nici remediu pentru a se salva. El este în planul convenţiei realiste şi acţiunii practice un înfrânt iremediabil. Cu vechile secrete ale literaturii, deus ex machina, Eus Platcu schimbă însă perspectiva şi îl înnobilează în cel de-al doilea final al cărţii făcându-l, cu ultima scrisoare neexpediată către Diana, unicul vinovat de produsul „poveştii” premisei unui personaj adunat fragmentar „din ceea ce ar fi putut fi un jurnal (depozit de gânduri, frânturi de discuţii, replici, nuclee epice, eboşe de tot felul)”. Personajul recuperat astfel e pus în ipostaza de a acredita şi valida el însuşi o formulă de roman sui-generis împotriva literaturii – miza secretă şi totodată productivă a constructului insolit al lui Eus Platcu, pentru a cărei izbândă septuagenarul  merită toate laudele.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu