copy protect

vineri, 16 august 2013

Târgoviştea literară - ANUL II, nr. 2 – 3 / iunie - septembrie / 2013


TÂRGOVIŞTEA LITERARĂ
revistă trimestrială
fondată în anul 2012 de

ASOCIAŢIA TÂRGOVIŞTEA LITERARĂ

Theodor Adam, Chiru Cătălin Cristea,
Mircea Măgureanu-Vulcana, Eus Platcu,
Maria Luiza Popescu, Mihai Voiculescu

apare sub auspiciile
CONSILIULUI MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE,
promovează patrimoniul
istoric, cultural, literar-artistic
al Municipiului Târgovişte
COLEGIUL REDACŢIONAL
prof. univ. dr.    Ion BĂLU
prof. univ. dr.    Petre Gheorghe BÂRLEA
prof. univ. dr.    Ştefan CAZIMIR
prof. univ. dr.    Ion POPESCU-SIRETEANU
conf. univ. dr.   Agnes Terezia ERICH
      dr.   Ovidiu CÎRSTINA
     ing.  Theodor ADAM

Directorat
ION POPESCU-SIRETEANU

Redactori
Ana BUGA, Ştefan Ion GHILIMESCU, Magda GRIGORE,
Doru MAREŞ, Maria-Luiza POPESCU, Mihai PREPELIŢĂ

Mihai VOICULESCU
(secretar general de redacţie)

Atena Gabriela STOCHIŢĂ
(coordonarea nr. dublu 2-3, septembrie 2013)

Theodor ADAM
(Coordonarea editiei on-line tgvliterara.blogspot.ro
si a paginii Facebook Targovistea Literara)

Marius DUMITRESCU
(promovare/protocol)Cuprins


în acest număr

EDITORIAL
Eus PLATCU, Catedra G. Călinescu

ARHIVA EPISTOLARĂ
Ion BĂLU, Remember, Eliade

LUMEA CUVINTELOR
Ion POPESCU-SIRETEANU, Cuvântul ROUĂ

Filologia secolului al XXI-lea
Petre Gheorghe BÂRLEA, Traducerea „Testamentului lui Solomon” în limba română

CICĂ NIȘTE CRONICARI
Magda GRIGORE, Destinul caietelor spiralate sau osuarul numit Jurnal
Magda GRIGORE: Ion Bălu: Călinescu – spectacolul devenirii
Marilena LICĂ-MAȘALA, Fraţii Caftangioglu, de la Alcor la Polop, pe drumul exilului
Ion BĂLU, ProfesorulD. Micu în „vuietul vremii”
Ștefan Ion GHILIMESCU, Septuagenarul şi literatura contra literatură

POEZIE
Adela POPESCU,
Magda GRIGORE,
Ioan VIŞTEA,

PROZĂ
Gabi MAREŞ, Scrânciobul
Atena Gabriela STOCHIŢĂ, Emuria
Maria Luiza POPESCU, Copilul meu, Nicolae

FOTOREPORTAJ
Theodor Adam, De vorbă cu Părintele Zosima

EVOCĂRI
Mircea BĂDOIU, Flautul, statuia şi drapelul
Mihai PREPELIȚĂ, Dor de Bucovina laVulcana-Băi

ORFAN DE BUCOVINA
George POPOVICI, Despre Bucovina
Dumitru COVALCIUC, Şcoala română din Bucovina:istorie şi realitate
Eus PLATCU, S-a furat o hartă

OPERE LITERARE… OPERE MUZICALE
Ana BUGA, D’ale domnului Caragiale

INTERSTIȚII
Ion POPESCU-SIRETEANU,Civilizaţia muntelui
Mihail DIACONESCU,Opera literară ca reuniune de elemente corelative
NicolaeCIUREA-GENUNENI, O carte despre nepotolitul dor sau nevindecabila durere…
SebastianEXARCU, Jurnal baroc

SEMNAL 
 
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
A.D. LOUNI, Ornamentele fără actor

ȘCOALA DE LA TÂRGOVIȘTE
Chiru Cătălin CRISTEA, Statui şi măşti

DE VORBĂ CU CITITORII ȘI COLABORATORII
 
APPENDIX

secretar general de redacție*

În primele două numere ale revistei noastre (nr. 1, an I, decembrie 2012 şi nr. 1, an II, martie 2013) pe lângă aprecieri, în general, încurajatoare ale cititorilor, ni s-au semnalat ca necesare câteva ameliorări în privinţa tehnoredactării de care vom ţine cont în viitor.
Foarte interesantă ni s-a părut sugestia d-lui prof. N.U., din Siret, redactor-şef al revistei „Moldova literară”, care a apărut la Mihăileni între 1937-1945: pentru menţinerea constantă în zona de interes a publicului, direcţia/directoratul se acordă pe o perioadă limitată (1-2 ani) pe baza unui concurs de proiecte, participarea nefiind condiţionată decât de calitatea proiectului propus.
Redacţia revistei îl îmbrăţişează pe dl. profesor şi-i transmite mulţumiri confraterne.
Începând cu 1 septembrie a.c., aşteptăm proiecte pentru 2014; va fi luat în discuţie proiectul care cuprinde sumarul a cel puţin patru numere.
Numele concurentului şi C.V-ul său vor fi expediate, separat, într-un plic, cu parolă, data poştei 1 noiembrie, când se va comunica rezultatul concursului.
Aşteptăm, în continuare, păreri şi sugestii pentru menţinerea revistei în rândul publicaţiilor preferate de cititori.

*

Ne încurajează în demersul nostru sprijinul pe care îl primim, pe lângă subvenţia acordată de Consiliul Municipal Târgovişte.
Acest număr este sponsorizat de av. Maria Luiza Popescu, ing. Theodor Adam, ing. Mircea Măgureanu-Vulcana.
Tirajul limitat nu ne îngăduie difuzarea decât pentru bibliotecile județene, universitare, academice. Revista poate fi citită pe internet.
Pentru comenzi colecționarii au la dispoziție telefonul 0245.230.818, a doua sâmbătă după apariție, între orele 18-20.
Pentru numărul 4, decembrie 2013, se primesc colaborări până pe data de 15 octombrie a.c. pe adresa 5atena.sg@gmail.com.
Reamintim colaboratorilor noștri că nu ne îngăduim intervenții în textele primite; responsabilitatea redactării cu respectarea normelor gramaticale revine integral autorilor.
 Redacția își exprimă anticipat mulțumirile cuvenite.

                                                                                       
        secretar general de redacţie
                                                                                                       

Coperţi 1-4, 2-3. Revista Nr. 2-3 / 2013
EDITORIAL - Eus PLATCUCATEDRA G. CĂLINESCU

Despre Radu Petrescu domnul Mircea Horia Simionescu zice că „avea gura plină de Călinescu”. Covârşitoarea popularitate a Profesorului intrase nu doar în legenda personalităţilor de geniu – Iorga, Pârvan – care au entuziasmat amfiteatrele Universităţii din Bucureşti.
Şi studentul C(ostache) Olăreanu era fascinat de recitalurile lui G. Călinescu; în „Ucenic la clasici” instantaneele compun o imagine inubliabilă a prelegerilor din „Amfiteatrul Odobescu”: Călinescu reapare după o absenţă de două săptămâni, parcă ieşit din ierburi, cu rouă pe frunte şi ochi sticloşi de vultur. Aplauze furtunoase. Vorbeşte despre C. A. Rosetti şi despre „flota” lui Kogălniceanu, cu o gestică de dirijor care a studiat mulţi ani în faţa oglinzii.
El este modelul generaţiei mele, şi cred că nu numai a mele, iar influenţa sa se anunţă de pe acum covârşitoare. Deviza lui, deloc modestă, este de a ne învăţa să gândim [...].
Pe cei pe care îi detestă şi care, din păcate, foiesc în jurul lui, îi poţi recunoaşte după surâsul permanenet de pe gurile cu danturi de cal. Simpatizanţii ca să zic aşa, sunt îngânduraţi, pentru că îşi dau seama că acrobatul nu are plasă de siguranţă sub el. Jocul acesta pe sârmă devine astfel una din cele mai captivante opere vii, de elocinţă şi cultură combatantă.
Domnul Mircea Horia Simionescu avea o inimă mare care primea pe toţi cei din jurul său, prieteni, cunoştinţe.
Întâlnirile noastre face to face (1969, 1973, 1976, 1979), dar mai ales lungile convorbiri/confesiuni telefonice nu coborau niciodată din turnul de fildeş decât pe trepte ficţionale aluziv-ironice.
Interesul fundamental pentru proteica personalitate a lui G. Călinescu este unul din reperele C.V.-urilor:
·     Lirica lui G. Călinescu, lucrare de licenţă M. H. S., coordonator G. Ivaşcu;
·     G. Călinescu • Anii formării spiritului critic, lucrare de licenţă E. P., coordonator N. Manolescu.
Coincidenţă accidentală. Ca şi aceea că rămăseserăm orfani la aceeaşi vârstă!
Singura întrebare formulată în comisia de examinare a aparţinut preşedintelui, Silvian Iosifescu (bineînţeles că nu citise lucrarea):
─ Recent (1970) a apărut un studiu despre G. Călinescu. Cum se numeşte?
G. Călinescu. Eseu despre etapele creaţiei, de Ion Bălu.
Simplă coincidenţă: cu o zi înainte, G. Muntean îmi arătase exceptrul tezei de doctorat a lui Ion Bălu.
În Dicţionarul onomastic, M. H. S. evocă o vizită acasă la G. Călinescu în vederea unei colaborări. Profesorul nuanţase ideea de joc ca stare consubstanţială creaţiei: „A te juca înseamnă a te expune generos ordinii obiectelor, a învăţa cuminţenia şi înţelepciunea lor, a sărbători destul de detaşat sufletul lor pur, aşezându-te între ele nu ca un contabil, nici ca un precupeţ de rând, ci ca un ax de scrânciob în jurul căruia obiectele zboară şi se desăvârşesc prin ameţitoare, infinite rotiri”.
Adnotarea lui M. H. S. pe marginea acestei întrevederi are semnificații vecine cu o profesiune de credinţă: „M-am jucat întotdeauna şi mă joc în continuare, cu înverşunată plăcere”.
Nici din ideea domnului Mircea Horia Simionescu referitoare la eventualitatea apariţiei unei reviste nu lipsea nuanţa subînţeleasă de scrânciob, fulguraţie de imagini istorice, culturale, literare, artistice având ca axis mundi oraşul natal care dăduse de la vestiţi cărturari de ev mediu la Văcăreşti şi urmaşii lor nume inconturnabile în cele mai exigente sinteze ale istoriei literare româneşti.
Târgoviştea literară redescoperă cititorului contemporan valorile patrimoniale şi stimulează voci tinere să continue năzuinţa creatoare a predecesorilor.
Recent, domnul prof. univ. dr. Ion Bălu, autoritate de prim rang a istoriei şi criticii literare, a aceptat invitaţia de a colabora la revista târgovişteană ca titular al CATEDREI G. CĂLINESCU, secţiune mai mult decât necesară: în peisajul critic demitizarea coboară în insolenţa şi bârfa de „gură de Târgovişte” pe seama unor nume ce nu se mai pot folosi de dreptul la replică.
Urăm BUN VENIT domnului prof. univ. dr. Ion Bălu cu convingerea că prezenţa domniei sale ne va feri de excesele ghimpelui în călcâi.
Eus PLATCU *