copy protect

vineri, 16 august 2013

EDITORIAL - Eus PLATCUCATEDRA G. CĂLINESCU

Despre Radu Petrescu domnul Mircea Horia Simionescu zice că „avea gura plină de Călinescu”. Covârşitoarea popularitate a Profesorului intrase nu doar în legenda personalităţilor de geniu – Iorga, Pârvan – care au entuziasmat amfiteatrele Universităţii din Bucureşti.
Şi studentul C(ostache) Olăreanu era fascinat de recitalurile lui G. Călinescu; în „Ucenic la clasici” instantaneele compun o imagine inubliabilă a prelegerilor din „Amfiteatrul Odobescu”: Călinescu reapare după o absenţă de două săptămâni, parcă ieşit din ierburi, cu rouă pe frunte şi ochi sticloşi de vultur. Aplauze furtunoase. Vorbeşte despre C. A. Rosetti şi despre „flota” lui Kogălniceanu, cu o gestică de dirijor care a studiat mulţi ani în faţa oglinzii.
El este modelul generaţiei mele, şi cred că nu numai a mele, iar influenţa sa se anunţă de pe acum covârşitoare. Deviza lui, deloc modestă, este de a ne învăţa să gândim [...].
Pe cei pe care îi detestă şi care, din păcate, foiesc în jurul lui, îi poţi recunoaşte după surâsul permanenet de pe gurile cu danturi de cal. Simpatizanţii ca să zic aşa, sunt îngânduraţi, pentru că îşi dau seama că acrobatul nu are plasă de siguranţă sub el. Jocul acesta pe sârmă devine astfel una din cele mai captivante opere vii, de elocinţă şi cultură combatantă.
Domnul Mircea Horia Simionescu avea o inimă mare care primea pe toţi cei din jurul său, prieteni, cunoştinţe.
Întâlnirile noastre face to face (1969, 1973, 1976, 1979), dar mai ales lungile convorbiri/confesiuni telefonice nu coborau niciodată din turnul de fildeş decât pe trepte ficţionale aluziv-ironice.
Interesul fundamental pentru proteica personalitate a lui G. Călinescu este unul din reperele C.V.-urilor:
·     Lirica lui G. Călinescu, lucrare de licenţă M. H. S., coordonator G. Ivaşcu;
·     G. Călinescu • Anii formării spiritului critic, lucrare de licenţă E. P., coordonator N. Manolescu.
Coincidenţă accidentală. Ca şi aceea că rămăseserăm orfani la aceeaşi vârstă!
Singura întrebare formulată în comisia de examinare a aparţinut preşedintelui, Silvian Iosifescu (bineînţeles că nu citise lucrarea):
─ Recent (1970) a apărut un studiu despre G. Călinescu. Cum se numeşte?
G. Călinescu. Eseu despre etapele creaţiei, de Ion Bălu.
Simplă coincidenţă: cu o zi înainte, G. Muntean îmi arătase exceptrul tezei de doctorat a lui Ion Bălu.
În Dicţionarul onomastic, M. H. S. evocă o vizită acasă la G. Călinescu în vederea unei colaborări. Profesorul nuanţase ideea de joc ca stare consubstanţială creaţiei: „A te juca înseamnă a te expune generos ordinii obiectelor, a învăţa cuminţenia şi înţelepciunea lor, a sărbători destul de detaşat sufletul lor pur, aşezându-te între ele nu ca un contabil, nici ca un precupeţ de rând, ci ca un ax de scrânciob în jurul căruia obiectele zboară şi se desăvârşesc prin ameţitoare, infinite rotiri”.
Adnotarea lui M. H. S. pe marginea acestei întrevederi are semnificații vecine cu o profesiune de credinţă: „M-am jucat întotdeauna şi mă joc în continuare, cu înverşunată plăcere”.
Nici din ideea domnului Mircea Horia Simionescu referitoare la eventualitatea apariţiei unei reviste nu lipsea nuanţa subînţeleasă de scrânciob, fulguraţie de imagini istorice, culturale, literare, artistice având ca axis mundi oraşul natal care dăduse de la vestiţi cărturari de ev mediu la Văcăreşti şi urmaşii lor nume inconturnabile în cele mai exigente sinteze ale istoriei literare româneşti.
Târgoviştea literară redescoperă cititorului contemporan valorile patrimoniale şi stimulează voci tinere să continue năzuinţa creatoare a predecesorilor.
Recent, domnul prof. univ. dr. Ion Bălu, autoritate de prim rang a istoriei şi criticii literare, a aceptat invitaţia de a colabora la revista târgovişteană ca titular al CATEDREI G. CĂLINESCU, secţiune mai mult decât necesară: în peisajul critic demitizarea coboară în insolenţa şi bârfa de „gură de Târgovişte” pe seama unor nume ce nu se mai pot folosi de dreptul la replică.
Urăm BUN VENIT domnului prof. univ. dr. Ion Bălu cu convingerea că prezenţa domniei sale ne va feri de excesele ghimpelui în călcâi.
Eus PLATCU *


Un comentariu: