copy protect

vineri, 16 august 2013

EVOCĂRI - Mircea BĂDOIU


Mircea BĂDOIU *


FLAUTUL,

STATUIA  ŞI  DRAPELUL          14 IULIE  2011

          Data revendică în conştiinţa noastră ziua naţională a surorii de origine romanică. O scriu cu majuscule şi nu mă abţin să reiau patetic: Vive la France!         Anii s-au scurs, vremurile s-au schimbat...

         Mentalul artistic şi-a descoperit canale noi de comunicare cu publicul, libertatea stilistică  slujind drept pavăză pentru diversificarea exprimării şi, regretabil uneori, pentru veleitarism, agresivitate şi limbaj licenţios...

         Se apropie anul Caragiale şi, la un secol de la trecerea dramaturgului în eternitate, spiritul său îşi semnalează prezenţa mai vizibil ca oricând. În acest context am abordat multe  teme în dialogul meu cu domnul „Cazi” – profesorul gratulat  cu acest apelativ de către amici şi de  studenţii săi din Edgar Quinet.

         După trei legislaturi ca deputat la Cameră, înainte de a încheia cel de al şaisprezecelea lustru de viaţă, a propus spre dezbatere în consiliul familial o chestiune importantă la ordinea zilei: ameliorarea agasantelor dureri reumatice într-un sejur estival de două săptămâni. Auzise de urbea Pucioasa – staţiune balneoclimaterică de interes naţional, fostă subocârmuire de plai la 1848, pomenită la începutul veacului trecut şi de Vlahuţă, pe atunci profesor la un renumit liceu din oraşul capitală de judeţ. Cum ultimul cuvânt în familie îl are domnia-sa, după îndelungi tratative cu amendamente punctuale, a zis: „Ai dreptate, nevastă!”...

         Şi pentru a-şi pregăti vizita curativă, domnul Cazi  ia măsurile cuvenite. Prin metoda paşilor mărunţi ajunge în posesia datelor necesare: urmăreşte cu atenţie prognoza meteo din aria geografică premontană, achită biletele de tratament şi stabileşte on-line perioada pentru începutul lunii lui Cuptor. Informaţii turistice suplimentare obţine de la foşti studenţi trăitori pe aceste meleaguri şi din centrul capitalei purcede la drum cu consoarta, ceva mai devreme de data stabilită. Primiseră o invitaţie la locuinţa de vacanţă a unui vechi amic bucureştean de pe strada Pacienţii.

         Căldură mare, domnilor! Dar...

        

         În ciuda previziunilor meteo de vreme secetoasă, chiar în ziua plecării spre localitatea din apropierea staţiunii, o ploaie măruntă îi însoţeşte pe vilegiaturişti  printre dealurile subcarpatice. Călătoria s-a prelungit pe un drum forestier care şerpuia în decorul mirific demn de invidiat. Toate bune şi la locul lor, însă pe măsură ce înaintau altitudinea creştea şi nori negri ameninţători se învolburau fantomatic peste coline. În scurt timp băierile cerului s-au rupt cu tunete şi fulgere periculoase. Apa adunată de pe coclauri a început să-şi facă mendrele pe drumul  în pantă care ducea la reşedinţa de vacanţă a distinsului amic. Cu toată stăpânirea de sine a şoferului transportator şi cu tot optimismul care l-a marcat o viaţă pe venerabilul magister, pasagerii au început să dea semne de nelinişte. Doamna, marcată numai de imagini sumbre, răbda în tăcere. Zdruncinături, balansări, derapaje şi în ultimă instanţă manevre riscante. Omul de la volan reuşea de fiecare dată să evite nedoritul accident.

         Peisajul sublim îşi pierduse din farmecul iniţial şi în cele din urmă a dispărut cu desăvârşire...

         Cu mare greutate şi-au învins adrenalina, deşi o simţeau enorm şi vedeau un final monstruos. Abia după ce zeul-automobil a învins şuvoaiele dezlănţuite printre făgaşele potrivnice şi au ajuns teferi la destinaţie, aflară că driver-ul însărcinat să-i transporte era profesionist. Dacă ştiau de la început,  sabia lui Damocles n-ar mai fi stăruit ameninţător deasupra capetelor...

         Dar nu asupra acestui episod am vrut să vă captez benevolenţia... Mi-l amintesc pe d-l ŞT. CAZIMIR într-o altă ipostază, publicată odinioară în R.L. Fotografia de atunci, trucată în studioul unui fotograf calificat, ni-l înfăţişa în uniformă de militar în termen, călare pe un vrednic Ducipal al cavaleriei române din primul război mondial.  De data aceasta, aflat în holul central al unui hotel din urbea amintită, fotograful, fără veleităţi de profesionist, reuşeşte totuşi să-l surprindă cu un zâmbet galant lângă o statuetă de culoarea aramei. Fixată pe una din coloanele de susţinere a plafonului, statueta i-a atras atenţia prin ineditul ei. Nici Afrodită, nici Elenă, nici Cleopatră sau Nefertiti, nici vestală responsabilă cu încălzirea apei sulfuroase pentru pacienţi...

         Lipsa unei explicaţii sumare asupra reprezentării femeii cântând la un instrument mai greu de clasificat după metamorfozare, l-a concentrat într-o meditaţie prelungită... Să fie membră a unei formaţii de cameră din evul mediu apropiat, sau o violonistă reprofilată profesional a cvartetului AMADEUS?... Oricum, trebuie luată în seamă, fiindcă după prima procedură în cada rău mirositoare, un moment de respiro în aerul condiţionat nu poate fi decât benefic pentru vârsta a treia. Cu certitudine, solista lirică ne-ar fi gâdilat  în mod plăcut auzul cu trilurile unui flaut... Numai că flautul din aramă a fost subtilizat şi substituit în mod ingenios cu o ţeavă incoloră de plastic recuperată din tomberoanele stabilimentului. Şi cum din folclor se ştie că hoţul neprins e negustor cinstit, autorul rămas anonim pentru administraţie a valorificat profitabil metalul neferos la REMAT.  Din acel moment flautista s-a adaptat situaţiei şi-i încântă zilnic pe pacienţi  cu imperturbabile sunete galactice, reverberate inevitabil în apa tămăduitoare a secţiei de recuperare...

         - Ce părere aveţi, domnule profesor – zice fotograful apăsând pe declanşator –, e de bun augur trocul ăsta sau trebuie să batem în lemn?...

         - Ce să zic... aşa da, liber-schimbism!... şarjează domnia-sa. Dar cum mai poţi bate în lemn într-o lume de plastic?!...

*

            Iată-ne la „Casa Pietroşeanu”, în care Heliade a fost reţinut după retragerea Guvernului Provizoriu. Se îndrepta prin munţi spre Transilvania, dar a fost prins la Pietroşiţa şi de aici a fost predat subocârmuirii de plai din Şerbăneşti.

         În zadar încercăm să învingem rezistenţa porţilor. Nu vor să cedeze insistenţei niciunuia dintre insoliţii vizitatori ai după-amiezii. Repetăm tentativa cu gândul de a vizita totuşi interiorul, dar fără succes. Ne  resemnăm repede şi ne deplasăm către capătul nordic al gardului. Din acest unghi placa comemorativă, fixată pe unul din pereţii neobişnuit de groşi ai  fostei administraţii, permite numai în parte descifrarea textului. Ne străduim  să-l recompunem de la distanţă, ca pe un veritabil palimpsest, printre grilajele metalice zăvorâte de noul proprietar. Folosesc chiar şi transfocatorul camerei, dar tot nu reuşesc să-l descifrez în întregime...

         

         Ironia revederii: cu trei decenii în urmă participasem la ceremonia dezvelirii plăcii, dând glas unui discurs encomiastic, chiar sub litera vopsită proaspăt în bronz auriu a pisaniei, acum estompată şi insignifiantă pentru trecători...

        

         Geamurile de sub pridvor sparte, pereţii de un alb-cenuşiu, groşi de cinci palme, încărcaţi de păianjeni cu vechi state de serviciu sub stindardul nepăsării, curtea năpădită de buruieni şi scaieţi prăfuiţi – completează  un decor dezolant, frustrat de mărturii ale unor timpuri pilduitoare. Probabil că reabilitarea noii achiziţii nu este în atenţia actualului proprietar, care a ranforsat numai gardul şi porţile cu fier forjat, semn că dincolo de ele este totuşi un spaţiu demn de luat în seamă de vizitatori.

        

         Pe  lista  clădirilor de   patrimoniu  figurează şi alte câteva  rămase în picioare de peste un secol şi jumătate de la descoperirea miraculoasei ape. Numai una dintre ele este încadrată în circuitul turistic, pentru că are statut de Muzeu Etnografic (Casa Dobrescu), organizat după toate normele muzeistice cu program de vizitare contra plată. Celelalte sunt abordabile numai privirii din exterior...

         - Sper ca în următorul sejur să le putem trece pe toate în revistă... Să fim noi sănătoşi!

         - Apropo de ziduri..., revine profesorul stimulat de context şi de optimismul meu. Într-una din prozele sale Caragiale vorbeşte despre casa lui Hagi Ilie Lumânărarul, unde era găzduit când îşi făcea studiile la Ploieşti... Zidurile erau atât de groase încât pe glafurile ferestrelor puteau să stea fără primejdie şase borcane respectabile de murături...

        

         Lătratul spasmodic al unui maidanez de pe trotuarul de vizavi ne însoţeşte de când ne-am semnalat prezenţa  în aria lui de protecţie publică. Nu i-am dat atenţia cuvenită, fapt care l-a intrigat peste măsură şi s-a apropiat neaşteptat de periculos să-şi încaseze taxa. Arţăgosul n-avea panglici roşii şi albastre,  în schimb laţele-i slinoase căutau un relief cât mai apropiat de pavajul deteriorat al străzii. L-am dus cu zăhărelul adresându-i vorbe dulci pe mai multe frecvenţe înalte, i-am pomenit   de soarta lui Bubico, de efortul financiar al franţuzoaicei Brigitte Bardot întru protecţia rasei canine şi, în cele din urmă, şi-a dat seama că  voluntariatul acesteia şi deznodământul schiţei lui Caragiale se exclud reciproc, aşa că nouă nu ne-a mai rămas decât să ne retragem strategic pe drumul de întoarcere...

         Numai o sută de kilometri ne despart de statuia cărturarului paşoptist,  odinioară călător şi el pe drumul de munte al plaiului ialomiţean.  Retrasă temporar din motive edilitare şi reaşezată recent în aceeaşi ipostază – cu  mâna orientată spre Universitate –, opera  sculpturală a italianului Ettore Ferrari şi demersul vizitei noastre,  i-au amintit  d-lui Cazimir textul unei dedicaţii a epigramistului Toma Florescu:

                 „- De ce bătrâne de atâta vreme,

                 Cu mâna-ntinsă tot stai şi-acum?...

                  - Cerşesc la lume un dram de minte

                  Pentru-nţelepţii de peste drum.”*

          

         Cu peste patru decenii în urmă, într-o iarnă întârziată de lapoviţă şi îngheţuri până la începutul lui mai,  am locuit  în tovărăşia Miluţei la ultimul nivel al blocului pentru familişti din strada Liniştii nr. 9. După un berian de pomină (festin cu bere!), ne-am aranjat garderoba first hand, aragazul, tacâmurile, masa pliantă şi noua dormeză Caragiale (sic!), fabricată în penitenciarul omonim de la limita de răsărit a judeţului. În cele două încăperi cu uşi de placaj melaminat, fostul chiriaş – un  holtei cu alură de tăuraş comunal – recent  promovat într-o funcţie înaltă de partid şi de stat, uitase în debaraua din apartamentul gol-goluţ volumul „Opere alese” de V.I.Lenin. Un gest premeditat al lepădării de Satana, ne-am zis noi... sau motiv de revenire în vizită de curtoazie?... Nu i-am răsfoit paginile, deşi eseul „Organizaţia de partid şi literatura de partid”  trebuia conspectat pentru că figura în topul subiectelor de seminar ale Universităţii Populare. A avut însă prioritate încălzirea centrală a blocului, care s-a dovedit învingătoare în competiţia discretă cu duduitul nocturn al gazului metan din fosta locuinţă.

         Un somn dulce ne-a toropit pe amândoi...

         Ne strămutasem de la spiţeria lui Zelinski, prima noastră gazdă: clădire naţionalizată, cu  două caturi, balcon regal şi mansardă, ridicată de meşteri italieni în perioada antebelică. Proiectată în scopuri exclusiv farmaceutice, cu parter şi mobilier specific marcat de inscripţii latineşti pe fiecare sertar cu medicamente, farmacia, poziţionată în concavitatea şoselei care însoţeşte calea ferată spre Sinaia, a supravieţuit sistematizărilor până în deceniul al şaptelea.  Demolarea ei a pus în dificultate chiar utilajele grele aduse de pe alte şantiere în acest scop. Curba s-a îndulcit şi diriguitorii au  creat alte facilităţi edilitar-urbanistice. În locul ei s-a amenajat un părculeţ cu câteva bănci şi bizare reliefuri din piatră de râu adunate în strânsoarea betonului. O arcadă mai înaltă poate fi definită de turistul obişnuit drept „portal în retragere”,  datorită formei care se arată privirii. Liane şi firave flori stradale reuşesc să acopere parţial spaţiul destinat reconfortării, după contactul procedural cu apa  sulfuroasă din baza de tratament.

         La ieşirea din hotelul de vizavi – conceput  structural pentru cura şi odihna ceapiştilor – câmpul  vizual al pacientului acoperă acest loc de relaxare, mărginit azi de pereţii laterali a două blocuri cu patru nivele.

          Punctual şi constant în ritmul deplasării pietonale, d-l Cazimir părăseşte stabilimentul la 15 trecute fix, în ţinută sportivă adaptată intenţiei de a vizita per pedes centrul turistic al staţiunii. Mă întâmpină cu acelaşi zâmbet discret, adăugat versului sfărâmat din poezia lui Grigore Alexandrescu:

         - Salutare, umbră veche!...

         - Salve, magister!... răspund eu.

         N-apuc să schimb două vorbe, că se opreşte-n loc rotindu-şi privirea pe deasupra băncuţelor, de la un perete la altul al blocurilor.

         Trecusem recent de câteva ori prin centrul staţiunii, dar n-am sesizat niciodată ceea ce profesorului i-a atras atenţia la primul contact vizual:

         - Sloganurile întârziate, perfect lizibile, le mai înţeleg – remarcă domnia-sa în timp ce traversam strada. Dar şi pe un perete şi pe celălalt sunt scăpări evidente care nu pot fi trecute cu vederea...

         Devin impacient, întorc privirea spre lateralele încărcate cu reclame, lozinci şi drapele U.E. Nu găsesc inoportună decât suprafaţa modificată a fondului pe care sunt plasate toate cele.

         - Ei, bravos naţiune, cum nu le vezi?...

         Scanez din nou pereţii, mă concentrez asupra textelor şi nici urmă de greşeli gramaticale... Mă irită siguranţa companionului vizavi de reacţia mea.

         Mi se mai acordă câteva secunde, după care întrebă lapidar:

         - Vezi drapelele U.E.?

         - Le văd... doar acoperă o jumătate din faţadă...

         - Câte stele trebuie să fie pe drapel?

         - Douăsprezece!... zic eu, cu siguranţă în glas.

         - Şi câte sunt?

         - ...?

         Le număr şi constat numai unsprezece. Ha, a naibii coincidenţă!... Să dispară câte una de pe fiecare bloc...

         - Una la mână!... A doua?...

         Revin cu atenţie asupra primului semnal. Nimic deosebit. Proful zâmbeşte şi adaugă:

         - Ce culoare au stelele?

         - Albastră, d-le Cazi. E la vederea oricui...

         - Nu e tocmai aşa. La vedere, da, dar în realitate, ba!

         - ... ?

         - Ca-re-va-să-zi-că?... accentuez eu fiecare silabă – unde-i chichiţa?

         - Stelele drapelului european sunt de culoare galbenă-aurie!.. Intră pe „goagăl” şi te dumireşti...

         - Haiti!...

         - A treia la mână: câte colţuri au stelele?

         - Cinci, domnule.

         - Nu-s mai multe?

         - ...?

         N-am absolvit cu brio la „umanioare”, dar mă consider un bun şcoler... Mare-mi fu surpriza când repetând numărătoare îmi ieşiră şase (!).

         - Reee-zon!...

         - A patra: ce culoare are fondul?

         - Nu prea sunt sigur, peretele e alb...

         Încerc să evit eroarea şi rămân în espectativă:

         - Albastră, domnule!... completează venerabilul.    

         Respir uşurat, convins de cele constatate, şi  după două-trei secunde reiau sentenţios afirmaţia lui Poincaré:

         - Que voulez-vous?... Nous sommes ici aux portes de l’Orient où tout est pris à  la légère, sau, mai pe româneşte spus, merge şi-aşa!...

* CV

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu