copy protect

duminică, 1 decembrie 2013

Cuprins

ȘCOALA DE LA TÂRGOVIȘTE în postumitate / pag.5

EDITORIAL Eus PLATCU / Ce se vede? / pag.35

ARHIVĂ EPISTOLARĂ
Ion BĂLU / Remember Eliade (II) / pag.37

LUMEA CUVINTELOR
Ion POPESCU-SIRETEANU / Sprânceana / pag.40

FILOLOGIA SECOLULUI AL XXI-LEA
Petre Gheorghe BÂRLEA / Gabriela Stoica şi vocabularul românesc al afectivităţii / pag.42

CATEDRA G. CĂLINESCU
Ion BĂLU / Reintrarea lui G. Călinescu în publicistică / pag.46
„Critici prozatori” în viziunea profesorului D. Micu / pag.49

CICĂ NIȘTE CRONICARI
Magda GRIGORE / Când soarele inimii apune / pag.53

POEZIE
Petruța ȘERBAN / Negru sub alb / pag.55
Denisa POPESCU / Însingurare de maidan îngeresc / pag.59

PROZĂ
Gabi MAREȘ / Scrânciob (II) / pag.61
Atena Gabriela STOCHIȚĂ / Emuria (II) / pag.69
Maria Luiza POPESCU / Copilul meu, Nicolae (II) / pag.78

MAGDA GRIGORE propune
Octavian DĂRMĂNESCU / Aparatul digestiv / pag.84
800 kilu’ / pag.85

OPERE LITERARE… OPERE MUZICALE
Ana BUGA / Legenda poetico-muzicală a prințului trac Orfeu / pag.88

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
A. D. LOUNI / Ut pictura poesis / pag.91

ALBUM PLASTIC
Elena GUZUN / Gravuri / pag.94

INTERSTIȚII
Ion BĂLU / Mircea Bădoiu, în căutarea timpului pierdut / pag.97
Ion POPESCU-SIRETEANU / Ion Maftei-Flavius, sufletul singur / pag.99
Andrei VOICULESCU / Omul, întrebare cu răspuns amânat /pag.103

FRAGMENTARIUM
Chiru Cătălin CRISTEA / Statui şi măşti (II) / pag.105

SEMNAL

APPENDIX

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu