copy protect

duminică, 1 decembrie 2013

ARHIVĂ EPISTOLARĂ - Ion BĂLU

Remember Eliade, II*
4 Place Charles Dullin1
     Paris 18e
     16 iunie 1/979

     Dragă domnule Bălu,
     Am primit scrisoarea D[umi]tale din 20 mai, retrimisă dela Chicago (Mă aflu la Paris de
aproape o lună de zile).
     Îmi pare rău că nu ți-a parvenit L'Epreuve...2 Ți-am expediat-o prin avion, recomandat – recipisa a rămas în saltarele biroului meu dela Chicago.
     Zilele acestea își voi trimite un alt exemplar, prin Editură. Vor urma apoi celelalte 3 volume.3
     Articolele mele din 1925 - 26 erau mai degrabă «fișe literare». Dar, cum spui4, se ghicește deja interesul p[en]t[ru] Ist.[oria] Rel.[igiilor] și Orient.
     Nu știu dacă ți-am mulțumit p[en]t[ru] Bibl.[ografia] G.C.[ălinescu]5 pe care am parcurs-o cu interes.
     Și iarăși nu-mi mai amintesc dacă ți-am trimis – și ai primit-o – În curte la Dionis.6
     În ultimile luni au apărut multe, și interesante, studii și materiale despre M.[ircea] E.[liade] în Franța, Germania și S.U.A. (singurele țări din care prietenii sau cititorii îmi trimit ce apare mai important). Nu îndrăznesc să-ți expediez dubletele sau xerox, p[en]t[ru] că știu că asemenea texte (am trimes recent ilustrate cu fotografii vechi și noi), nu ajung în țară.7 Dar le păstrez p[en]t[ru]
mai târziu.
     Îți urează vacanțe spornice, al D[umi]tale Mircea Eliade.


______________
*Remember Eliade (II), scrisoare a lui Mircea Eliade către Ion Bălu.
1 Reședința din Paris, unde, în timpul vacanțelor universitare, soții Eliade locuiau.
2 Se referă la volumul Mircea Eliade, L'Epreuve du labyrinte, Entretiens avec Claude-Henri Rocquet, editat
de Pierre Belfond, Paris, 1978. Volumul a fost oprit de Securitate.
3 Histoire des croyances et des idées religieuses, editate de Payot, mi-au fost trimise de editură; primele două
volume le-am primit în 1979, al treilea, în 1984.
4 Numeroase articole, denumite de Eliade „fișe literare”, publicate în periodicele românești între anii 1925 –
1926, dezvoltă idei și teme referitoare la concepții, mituri și tradiții religioase.
5 Bibliografia G. Călinescu i-am expediat-o imediat după ce am avut convorbirea telefonică, de la București,
cu profesorul Al. Rosetti.
6 În curte la Dionis, volum format 17/24 cm, extras din Revista Scriitorilor Români, n. VII, 1968, cu un desen
de Monica Lovinescu, mi l-a expediat la 7 iunie 1971, cu dedicația: „Domnului Ion Bălu, prima ramură (înflorită)
din arborele Mântulesei, omagiul autorului, Mircea Eliade”.
7 În anii 1979 – 1980, volumele trimise din străinătate îmi erau confiscate periodic de Securitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu