copy protect

vineri, 1 martie 2013

Semnal: Ion POPESCU-SIRETEANU – Prostia nemuritoareUn prozator piteştean, jurist ca formaţie şi avocat ca profesie, George Rizescu (n. 1950), autor a peste douăzeci de cărţi, a îndeplinit unele funcţii oficiale, între care cea de senator (1992-1996) şi cea de subprefect de Argeş (2006). După publicarea unor cărţi, îndeosebi în ciclul Salvache, s-a impus ca un valoros autor satiric, prezentând din interior, vechi şi noi tare ale societăţii româneşti şi ale omului contemporan, cu precădere ale omului politic de după revoluţia din 1989.
George Rizescu a cunoscut lumea politică din interior şi a înţeles că mult putregai a ieşit la vedere după 1990 şi că, acest putregai, plămădit şi crescut în comunism, a proliferat după revoluţie şi a apărut la vedere în calitate de om politic.
În scrierile sale, acest Caragiale al zilelor noastre, râde-plânge văzând oameni de nimic, cu rang de canalii, ajunşi în poziţie de mari demnitari ai statului, o lume de infami şi de rebuturi sociale strecurate la demnităţi prin minciună şi neobrăzare, dar şi ajutaţi din plin de unele împrejurări.
Cartea sa Mic tratat de prostologie (Editura Pământul, Piteşti, 2011) este un puternic pamflet politic, în care autorul şi-a propus să studieze prostia sub toate formele ei de manifestare.
Cuvântul prostolog, înregistrat în Dicţionarul limbii române, şi în Micul dicţionar academic, este variantă a lui prostovol şi are sensul „unealtă de pescuit”, sinonim al lui crâsnic.
Pe vremea când eram student (1954-1958), eu şi colegii foloseam cuvântul prostologie în legătură cu examenele. Câte unul dintre noi era doctor în prostologie, adică era prost de tot. Fără să-l fi cunoscut din mediul ieşean, George Rizescu reinventează cuvântul, îi dă valori cu totul neaşteptate şi îl introduce dintr-o dată în limba literară, care îl primeşte cu ... entuziasm!
Cartea lui George Rizescu reprezintă o suită de prelegeri ale unui curs universitar de Prostologie ca „ştiinţa prostiei umane, ştiinţa cu şi despre proşti”, pentru că „prostia chiar este un subiect de interes major pentru omenire”, întrucât reprezintă „una dintre calităţile noastre cele mai adevărate, mai vizibile şi mai determinante în raporturile noastre cu lumea”.
Prostologia „este singura ştiinţă cunoscută în lume ce poate să facă din nimeni un cineva şi din cineva un nimeni”; „nicio altă ştiinţă cunoscută a lumii moderne nu este mai pregnant legată de Om, de evoluţia lui în timp istoric, de personalitatea lui specială şi atât de complexă”.
„Proştii ăştia cu zel, Proştii ăştia cu ştaif sunt, de regulă, Proştii care ne interesează cel mai mult, ne interesează în cel mai înalt grad, pentru că deţin, tot de regulă, marile pârghii ale Puterii într-un Stat...”. „Proşti trimitem în Parlament, de legi proaste avem parte, şi nimeni n-o să ne oblige să gândim altfel, atâta timp cât prostia ce ne-a acaparat fiinţa ne dictează definitiv şi tragic comportamentul”. Întreaga carte este presărată cu dense cugetări despre prost şi despre prostie. Iată câteva dintre acestea:
Prostul nu are niciodată îndoieli!
Prostul are întotdeauna dreptate!
Prostul este ferm în tot ce spune!
Prostul ştie întotdeauna ce face!
Prostul nu cere sfaturi!
Prostul urăşte tot ce nu înţelege!
Prostul nu greşeşte niciodată!
Mintea prostului este întotdeauna odihnită!
Autorul defineşte prostul şi prezintă felurile de proşti, include Prostologia printre ştiinţele socio-umane, ne informează că prostia începe de la Adam, prezintă izvoarele istorice ale prostologiei (înjurătura, blestemul, farmecul, nesimţirea), face un excurs în timp (prostologia în antichitate, în evul mediu, în epoca modernă şi contemporană), prezintă instrumentele de lucru ale prostologiei. Aş putea spune că nu i-a scăpat nici un aspect al vieţii omeneşti în care să nu se manifeste prostia.
Cartea lui George Rizescu este un adevărat proces al comunismului, care a adus nenumărate suferinţe în societatea românească. El preia o parte din lumea lui Caragiale, încă existentă, şi pătrunde mai adânc în cea contemporană, divulgându-i tarele care o subminează.
Proiectele de legi anexate volumului sunt, cum observă prefaţatorul-editor G. Frangulea, „o bătaie de joc la adresa Parlamentului”, de fapt o critică severă a legislativului, care nu-şi face datoria.
Tratatul lui George Rizescu este o carte deschisă şi va fi completată de la o ediţie la alta. Fără îndoială că vom găsi date privitoare la suspendarea preşedintelui, la plagiatul lui Victor Ponta, la „cinstiţii” din Guvern...
Închei aceste însemnări făcând constatarea că George Rizescu este un neîntrecut observator al lumii româneşti actuale. Cartea îşi merită pe deplin titlul de tratat, fiind o privire atotcuprinzătoare asupra prostiei în diversele ei ipostaze.       
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu