copy protect

vineri, 1 martie 2013

Corespondenţă din Paris: A.D. LOUNI – Rhapsodie roumaine de Dominique Fernandez - virtuţile şi limitele unui portret"România nu se bucură de o presă favorabilă. Defăimată, calomniată şi, ceea ce este şi mai grav, ignorată, ea nu suscită decât neîncredere şi dispreţ."
Fraza cu care debutează Rhapsodie roumaine de Dominique Fernandez, apărută la Editura Grasset, reflectă în bună măsură "imaginea României" pe care mass-mediile occidentale o întreţin şi alimentează în mod constant.
Rarele informaţii pe care canalele de televiziune le difuzează în Franţa se înscriu aproape sistematic în categoria "senzaţionalului": catastrofe naturale, revolte sociale, imagini din orfelinate sau bizarerii şi excentricităţi penibile, precum apariţia unei tinere actriţe, protagonistă într-un film penibil care a oferit un deplorabil spectacol de vulgaritate şi prost gust.
Într-un asemenea context mediatic, e de la sine înţeles că publicarea unei cărţi dedicate integral României presupune un veritabil risc editorial pe care Grasset a acceptat să-1 asume. Fără îndoială, garanţia prezentată de autorul lucrării (Dominique Fernandez a publicat la aceeaşi editură peste o duzină de romane, iar la nu mai puţin prestigioasele Gallimard, Stock sau Plon, un număr considerabil de eseuri şi traduceri) a fost decisivă.
Dominique Fernandez nu este la prima sa carte de călătorii. Vizibil îndrăgostit de sudul mediteraneean, scriitorul a străbătut în ultimii ani mult mai frecvent traseele Europei Centrale şi de Est. După Praga, Budapesta sau Saint-Petersburg, animat probabil de curiozitatea explorării unei ţări atipice şi controversate, călătorul îşi îndreaptă atenţia asupra României. Care ar fi deci aşteptările lectorului român confruntat cu un portret al cărui autor se doreşte, în măsura posibilului, imparţial, chiar dacă efortul său de obiectivare nu poate fi integral detaşat de cultura căreia îi aparţine?
Traseul geografic pe care îl urmează călătorul francez străbate provinciile româneşti începând din Nord cu Maramureşul şi Bucovina, coborând la Est prin Moldova spre Delta Dunării şi Marea Neagră, oprindu-se un moment la Bucureşti, pentru a se încheia, după traversarea Transilvaniei, cu Oltenia.
Fără îndoială că tentativa de a surprinde în paginile unei cărţi, care nu se doreşte nici ghid turistic, nici reportaj publicitar dulceag-elogios, trăsăturile esenţiale ale fizionomiei unei naţiuni, nu este lipsită de riscuri multiple.
Unul dintre acestea ar fi abundenţa detaliilor care, din dorinţa de a reconstitui o imagine cât mai fidelă, pot acoperi şi sufoca uneori informaţia esenţială. Aşa se întâmplă, de pildă, când Dominique Fernandez se aventurează în descrierea mănăstirilor bucovinene. După o listă cronologică a tuturor monumentelor, Voroneţ şi Suceviţa, de exemplu, sunt supuse unei analize atât de minuţioase, suprasaturate de termeni tehnici şi de inventarul personajelor biblice reprezentate (scriitorul procedează chiar la construirea unor paragrafe speciale intitulate: Picturi interioare, Abside, Faţade, Scene complementare), încât lectura devine greoaie şi plictisitoare pentru un potenţial curios şi cu siguranţă incompletă pentru un specialist.
Un alt risc, mult mai pernicios, care pândeşte observatorul unei ţări în plină metamorfoză este decalajul informaţiei faţă de realitatea corespunzătoare momentului publicării ei. Autorul mărturiseşte că, în decursul a şase ani, a vizitat România de patru ori. Nu ştim nimic despre data ultimei călătorii, însă, volumul apărând în 1998, putem presupune că se situează în orice caz înainte de 1997.
Cum autorul utilizează în mod constant prezentul ca timp privilegiat al naraţiunii, un pasaj precum cel care deschide capitolul dedicat Bucureştiului nu poate decât să inducă în eroare lectorul anului 2012 atunci când descrie sărăcia vitrinelor de pe bulevardul Magheru: "Magazinele sunt goale, în vitrine o cutie de conserve conversează cu un borcan de castraveţi, şi, ca singură mărturie a unei fantezii sugrumate de cincizeci de ani de restricţii, ici şi colo un manechin se împăunează cu absurde sclipiciuri, exagerate pentru a umple vitrina". Câteva paragrafe mai departe, ajungând în Piaţa Universităţii, autorul nu uită să menţioneze "Mineriada" din 1991. Precizia detaliilor cu care evenimentele sunt relatate ne oferă certitudinea că descrierea capitalei trebuie plasată la aceeaşi epocă. Desigur că am reţinut că ambiţia proiectului cărţii a obligat scriitorul francez să revină în România de mai multe ori, şase ani scurgându-se între prima şi ultima vizită. Desigur că ne putem imagina că de fiecare dată un alt colţ de ţară a făcut obiectul observaţiei sale şi că o aducere la zi a tuturor informaţiilor este practic imposibilă. Lucrurile nu stau tocmai astfel în ceea ce priveşte Bucureştiul. Cu greu am putea imagina un călător străin care să nu facă o "escală" aproape obligatorie în capitală, indiferent de destinaţia sa finală şi deci cu atât mai dificil de crezut că singurele amintiri bucureştene ale lui Dominique Fernandez se rezumă la vizita din 1991.
În orice caz, călătorul francez pare într-o permanentă căutare a unui anume "exotism". De aici provin, în primul rând, insistenţa sistematică asupra unor aspecte care aparţin desigur societăţii româneşti, dar care nu o rezumă, iar în al doilea rând o condescendentă iritare faţă de importante simboluri culturale româneşti.
Pe de o parte, chiar dacă nu ne onorează, observaţiile legate de starea deplorabilă a întregii infrastructuri turistice sunt pertinente: hoteluri din care lipsesc lumina, căldura şi apa caldă, restaurante ce oferă meniuri invariabile preparate din produse dubioase, drumuri desfundate şi insalubre. Însă ceea ce face plăcere autorului este un alt tip de "exotism" pe care îl găseşte pitoresc şi excitant. Ca în insulele coloniilor franceze unde indigenii în costume tradiţionale îi întâmpină pe turiştii din ''metropolă", Dominique Fernandez caută în România interesantul, ineditul. Fotografiile alb-negru, semnate Ferrante Ferranti, care ilustrează volumul surprind un număr important de imagini reprezentând cu realism un anumit arhaism rural românesc indiscutabil – femei cu vacile la păscut, bărbaţi înhămând caii la căruţă, ciobani etc. - la care se adaugă însă o serie de instantanee – un porc scurmând în curtea cimitirului de la Ieud, un viţel ce priveşte nostalgic spre intrarea mănăstirii Dobrovăţ, o vacă dormitând în umbra ruinii palatului de la Floreşti şi altele de acest gen – a căror selecţie vorbeşte de la sine despre intenţiile autorului. Ar mai fi de notat o altă suită de fotografii, toate oprindu-se asupra unor figuri de tineri efebi, băieţandri abia ieşiţi din copilărie, obiecte de fascinaţie pentru autorul care le dedică mini-portrete pline de un entuziasm uşor deplasat. Un alt tip de "exotism" foarte căutat în Occident!
Pe de altă parte însă, dificil de ignorat superioritatea dispreţuitoare care însoţeşte aproape sistematic evocarea, de exemplu, a unor monumente-reper ale Bucureştiului, şi nu numai, simboluri ale efortului de sincronism al culturii române început la sfârşitul secolului XIX. Astfel, exteriorul Atheneului nu este decât o "parodie a vechii Grecii", iar interiorul un "music-hall mâzgălit", în timp ce clădirea Casinoului din Constanţa e văzută ca "un vlăstar amuzant de kitsch cosmopolit", şi exemplele nu se opresc aici. Dimpotrivă, "Casa Poporului" – pe care o numeşte cu admiraţie "Castelul" – smulge autorului un elogiu care frizează indecenţa prin delirul comparaţiilor: "Reminiscenţe ale domniilor de tot felul au contribuit la construirea Castelului: Karnak a inspirat înălţimea tavanelor, Versailles dimensiunile sale colosale, Saint-Petersburg albul polar, San Pietro majestatea pontificală". Curioase afirmaţii venite din partea unui observator care se aventura în ample analize de artă medievală cu dezinvoltura unui veritabil "connaisseur"! De altfel, una dintre faliile principale ale cărţii provine tocmai din ambiţia exagerată a autorului de a se exprima în calitate de expert în toate domeniile. Pico della Mirandola şi "încă ceva pe deasupra" ar fi spus Voltaire. De la Panait Istrati la Mircea Cărtărescu, de la Sorin Dumitrescu la Brâncuşi, Enescu, nimic nu pare inaccesibil pentru Dominique Fernandez care se lansează în afirmaţii definitive fără umbra unui complex cât de minuscul.
Apărută în Franţa, Rhapsodie Roumaine se adresează, în primul rând, publicului de aici, amator de jurnale de călătorie pline de curiozităţi care să-i satisfacă apetitul evaziunii. Între două staţii de metrou, potenţialul lector francez nu are nici timpul, nici competenţa necesare unei analize în profunzime, dar mai ales nu doreşte să fie contrariat în opiniile pe care şi le-a format deja înainte de a parcurge prima pagină. Cartea lui Dominique Fernandez are deci virtuţile unei lucrări în ansamblu oneste, dar şi limitele pe care autorul şi publicul său nu sunt încă dornici să le depăşească.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu