copy protect

duminică, 20 aprilie 2014

POEZIE - Eus PLATCUscherzando

pără
      sită ca o loco
                        motivă înier
                                         bată
pe umerii-i os
                     oși stă că                            
                                  lare moar
                                                tea
pielea a
       târnă
                     puse la uscat
                                          rufe
sânii d
          ouă clop
                       ote s
                              parte bune de
pus
       în
           cânepă

                                    *


am o bănuială de la b
                                 râu în jos ai un ce
                                                                f. f. misteri
                                                                               os ai un ce
un bujor neg
                     ru cu buze de
                                       dobrișor îmi vine
                                                                    să mor că nu mă du
mir
     esc cum un lucru
                               ceresc stă
                                             ascuns la răcoare
și pe mine mă doare
                               inima în culcare
                                                       și scula
                                                                 re n-are săraca
noroc nu mă du
                       du du mir
                                     esc de loc de ce
                                                         nu vrei să-mi dau un picior
de plai oleacă de g
                             ură de raide tine
                                                      mă țin s
                                                                  cai scăpare n-ai
de ge
       aba faci
                   mut
                         re și mof
turi
     știu că vrei și tu
                             mi-a s
                                      pus mutu

(din albumul unei tinere foste domnișoare)


hulpav sug
eam sâni asc
unși în cui
bare de ambră neîmbl
ânzită de m
âini de b
ărbat inoc
ența lor
sălbatic rupea patul mă mi
nțea cu buze de mătr
ăgună ca pe un răt
ăcit în hățișul de creață pădure
plâng la pieptu-i ce-mi în
groapă zilele în mir
easma nubilă regina no
pții mai
dulce
decât în
colț
irea lunii în cântecul din fr
unza în care mocn
ea tulb
ure turb
area neînfrânării

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu