copy protect

marți, 2 septembrie 2014

Sumarul revistei Târgoviștea literară (2012, 2013, 2014)
Sumarul revistei Târgoviștea literară

Anul I, numărul 1, decembrie 2012
Eus PLATCU, Se naște o revistă / 3
Ion POPESCU-SIRETEANU, Lumea cuvintelor / 5
Petre Gheorghe BÂRLEA, Filologia secolului al XXI-lea / 6
Ștefan Ion GHILIMESCU, Vacanță la Athos cu cronicar
                                             literar pe post de oaie rătăcită / 10
Magda GRIGORE, Daniel Turcea – Întoarcerea la cruce / 13
Sonia LEVIȚCHI, Gilino / 15
Eus PLATCU, Bruion de telenovelă / 22
Ghica ECOBICI, Cocktail de „Brotăcei” / 32
Constantin Virgil BĂNESCU, Același cer ce nu e / 36
Adela POPESCU, Între noi – timpul / 40
Darius IPATE, Detrixuri / 44
Vali NIȚU, Salvat de un mugur / 49
Mihai PREPELIȚĂ, Martyrion / 53
Remus Th. FLONDOR, „rușii au intrat în Cernăuți” / 56
Ana BUGA, Oedip / 68
Theodor ADAM, George Popescu, într-o seară cu chitară la Palatul Cantacuzino / 71
Ioan VIȘTEA, Scrisoarea unui recent eurosceptic român * Varză de Bruxelles/72
A.D.LOUNI, Așteptându-l pe Godot * Nanterre și mitologia modernă / 76
Ion POPESCU-SIRETEANU, Ciprian și Iraclie Porumbescu * Dincolo
                                                 de fruntariile poeziei, II (Texte critice) /80
Colecția de manuscrise inedite (Ștefan Cazimir, Ioan Viștea) / 82
Chiru Cătălin CRISTEA, Crochiuri pentru un portret / 85
APPENDIX / 95


Anul II, numărul 1, martie 2013
Strada MIRCEA HORIA SIMIONESCU / 3
EDITORIAL
Ion Bălu / Târgoviștea literară, o altfel de revistă / 34
LUMEA CUVINTELOR
Ion POPESCU-SIRETEANU / Floare / 36
FILOLOGIA SECOLULUI AL XXI-LEA
Petre Gheorghe BÂRLEA / Dimitrie Cantemir și relatinizarea limbii române / 37
CICĂ NIȘTE CRONICARI
Ștefan Ion GHILIMESCU / Mircea Eliade în Sanatoriul de la Moroieni / 42
Magda GRIGORE / Scriitorul - un alergător de cursă lungă / 46
CALENDAR
Ștefan CAZIMIR / Umorul lui Eminescu / 48
EXPOZIȚII
Mihai RUSEN / Mihai Rusen - Sculptură / 51
PROZĂ
Eus PLATCU / Rezerva 69 / 55
POEZIE
Arcadie SUCEVEANU / Viziuni la Cernăuți / 61
Adela POPESCU / Rugăciune / 70
Magda GRIGORE / Vânătorule de sacru, ai umblat destul / 72


Anul II, numărul 2-3, iunie-septembrie 2013
EDITORIAL
Eus PLATCU, Catedra G. Călinescu  / 5
ARHIVA EPISTOLARĂ
Ion BĂLU, Remember, Eliade  / 7
LUMEA CUVINTELOR
Ion POPESCU-SIRETEANU, Cuvântul ROUĂ  / 12
FILOLOGIA SECOLULUI AL XXI-LEA
Petre Gheorghe BÂRLEA,  Traducerea  „Testamentului  lui  Solomon”  în  limba                       
                                             română  / 13
CICĂ NIȘTE CRONICARI
Magda GRIGORE, Destinul caietelor spiralate sau osuarul numit Jurnal / 18
              Ion Bălu: Călinescu – spectacolul devenirii  / 26
Marilena LICĂ-MAȘALA, Fraţii Caftangioglu, de la Alcor la Polop, pe drumul                      exilului /29
Ion BĂLU, Profesorul D. Micu în „vuietul vremii” / 32
Ștefan Ion GHILIMESCU, Septuagenarul şi literatura contra literatură  / 37
POEZIE
Adela POPESCU,  / 40
Magda GRIGORE,  / 42
Ioan VIŞTEA,  / 46
PROZĂ
Gabi MAREŞ, Scrânciobul  / 51
Atena Gabriela STOCHIŢĂ, Emuria / 58
Maria Luiza POPESCU, Copilul meu, Nicolae / 64
FOTOREPORTAJ
Theodor Adam, De vorbă cu Părintele Zosima  / 75
EVOCĂRI
Mircea BĂDOIU, Flautul, statuia şi drapelul / 80
Mihai PREPELIȚĂ, Dor de Bucovina la Vulcana-Băi / 84
ORFAN DE BUCOVINA
George POPOVICI, Despre Bucovina  / 92
Dumitru COVALCIUC, Şcoala română din Bucovina: istorie şi realitate  / 94
Eus PLATCU, S-a furat o hartă / 98
OPERE LITERARE… OPERE MUZICALE
Ana BUGA, D’ale domnului Caragiale  / 104
INTERSTIȚII
Ion POPESCU-SIRETEANU, Civilizaţia muntelui  / 112
Mihail DIACONESCU, Opera literară ca reuniune de elemente corelative  / 115
Nicolae CIUREA-GENUNENI, O carte despre nepotolitul dor sau nevindecabila   
                                                    durere… / 117
Sebastian EXARCU, Jurnal baroc / 119
SEMNAL / 127
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
A.D. LOUNI, Ornamentele fără actor / 136
ȘCOALA DE LA TÂRGOVIȘTE
Chiru Cătălin CRISTEA, Statui şi măşti / 138
DE VORBĂ CU CITITORII ȘI COLABORATORII / 143


Anul II, numărul 4, decembrie 2013
ȘCOALA DE LA TÂRGOVIȘTE   în postumitate / 5
EDITORIAL
Eus PLATCU / Ce se vede? / 35
ARHIVĂ EPISTOLARĂ
Ion BĂLU / Remember Eliade (II) / 37
LUMEA CUVINTELOR
Ion POPESCU-SIRETEANU / Sprânceana / 40
FILOLOGIA SECOLULUI AL XXI-LEA
Petre Gheorghe BÂRLEA / Gabriela Stoica şi vocabularul românesc al afectivităţii / 42
CATEDRA G. CĂLINESCU
Ion BĂLU / Reintrarea lui G. Călinescu în publicistică / 46
               „Critici prozatori” în viziunea profesorului D. Micu / 49
CICĂ NIȘTE CRONICARI
Magda GRIGORE / Când soarele inimii apune / 53
POEZIE
Petruța ȘERBAN / Negru sub alb / 55
Denisa POPESCU / Însingurare de maidan îngeresc / 59
PROZĂ
Gabi MAREȘ / Scrânciob (II) / 61
Atena Gabriela STOCHIȚĂ / Emuria (II) / 69
Maria Luiza POPESCU / Copilul meu, Nicolae (II) / 78
MAGDA GRIGORE propune
Octavian DĂRMĂNESCU / Aparatul digestiv / 84
             800 kilu’ / 85
OPERE LITERARE… OPERE MUZICALE
Ana BUGA / Legenda poetico-muzicală a prințului trac Orfeu / 88
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
A. D. LOUNI / Ut pictura poesis / 91
ALBUM PLASTIC
Elena GUZUN / Gravuri / 94
INTERSTIȚII
Ion BĂLU / Mircea Bădoiu, în căutarea timpului pierdut / 97
Ion POPESCU-SIRETEANU / Ion Maftei-Flavius, sufletul singur /  99
Andrei VOICULESCU / Omul, întrebare cu răspuns amânat / 103
FRAGMENTARIUM


Anul III, numărul 1-2, ianuarie-iunie, 2014
EDITORIAL
Ion POPESCU-SIRETEANU / Academicianul Dimitrie Vatamaniuc / 5
Dimitrie VATAMANIUC/ Bucovina în revoluţia din 1848-1849
                   şi prima „Constituţie” din istoria sa / 7
Eus PLATCU / 27 aprilie 1989 / 11
LUMEA CUVINTELOR
Ion POPESCU-SIRETEANU / Lumea cuvintelor / 17
FILOLOGIA SECOLULUI AL XXI-LEA
Petre Gheorghe BÂRLEA / ŞTEFAN DUMITRU – ANALIZA EXPRESIILOR 
                                             IDIOMATICE LATINEŞTI / 19
OBIECTE MICI
 Mona MOMESCU / Pahare pictate manual în România, Europa / 24
ARHIVĂ EPISTOLARA
Ion BĂLU / Remember Eliade, III / 29
CATEDRA CĂLINESCU
Ion BĂLU / Reimplicarea lui G. Călinescu în viaţa politică / 33
CICĂ NIȘTE CRONICARI
Magda GRIGORE / Păcală şi ai săi – un spectacol perpetuu / 39
Lucia ISPAS / RADU PETRESCU Pentru buna întrebuinţare a timpului / 43
Theodor CODREANU / COSTACHE OLĂREANU și
                                        psihopedagogia lecturii / 51
POEZIE
Irina Lucia MIHALCA / Mantia nopţii / 55
Eus PLATCU / Scherzando / 59
PROZĂ
Gabi MAREȘ / Scrânciobul (III) / 61
Atena Gabriela STOCHIȚĂ / Emuria (III) / 73
Maria Luiza POPESCU / Copilul meu, Nicolae / 80
GONG
Ioan VIȘTEA / Legea compensației / 85
OPERE LITERARE… OPERE MUZICALE
Ana BUGA / William Shakespeare - de la cuvânt la  melodie / 95
ȘCOALA DE LA TÂRGOVIȘTE
Radu PETRESCU / DIDACTICA NOVA, POETICA TÂRGOVIȘTEANĂ / 103                             
ALBUM PLASTIC
G. PETRAȘCU  casa - atelier / 118
INTERSTIȚII
DESPRE SĂRĂCIA CELUI MAI BOGAT, traducere Simion DĂNILĂ / 122
George RIZESCU / DOMNUL VICĂ / 125
Octavian DĂRMĂNESCU / WRITERS’ REPORT / 127
Răsvan DOBRESCU / Pietre de brichetă! Piper! Zaharină! / 130
CORESPONDENȚĂ 
Ion BĂLU / Corespondență / 136
FRAGMENTARIUM
Chiru Cătălin CRISTEA / „Școala de la Târgoviște” / 140
REDACȚIA REVISTEI
Mihai VOICULESCU / 145
Sumarul revistei Târgoviștea literară (2012, 2013) / 146
APPENDIX / 149

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu